Pages

Kamis, 09 Februari 2012

Pengalaman pidato Bhs.Jawa


PIDATO BAHASA JAWA????
Yeahhhh,,,,hal yang jarang aku lakukan..
Dan membuat aku hanya tertawa dan menangis...
Mengapa??? Karena aku akan susah untuk menghapal dan menghayati ,,tidak seperti pidato Bahasa Indonesia, jika Bahasa Indonesia bisa kita karang-karang sedikit jika maju tanpa teks
Namun, setelah berusaha ternyata tidak begitu sulit seperti yang dibanyangin,,,
Nah,,, sekarang aku mau share tengtang pidato Bahasa Jawa milikku
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
            Bapak lan ibu guru ingkang kolo hormati, kanco-kanco ingkang kulo tresnani. Langkung rumiyen monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat saha rahmatipun saehenggo kito sedoyo wakdal menika saged kempal manunggal lan ngrawuhi acara mengeti dinten Pendidikan Nasional  niki kanti boten wonten alangan setunggaling punopo-punopo.
            Perlu sanget kulo lan panjenengan sedoyo sumerapi mbok bileh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun mrogramaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung tahun. Kulo lan panjenengan sedoyo ugi sumerap bileh ing dalem agami kulo lan panjenengan sedoyo islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten abad niku, wekdal nabi Muhammad SAW tasih gesang sampun mrogramaken utawi anjuraken wajib belajar dumateng umatipun sedoyo maksutipun supados umatipun dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan lan ugi supados umatipun Muhammad boten bodo. Masalah menika dados penggalihipun nabi SAW ing dalem hadist riwayat Ibnu Abdil Baar ingkang artosipun :
            “Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Chino. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibaken ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno sayape marang wong sing nggolek ilmu sebab repote marang penggaweane iku.”
Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.                                                                                    
            Lan sak lebetipun ngengeti dinten pendidikan Nasional niki monggo kulo lan penjenengan sedoyo ningkataken malih anggenipun kito ing dalem pados ilmu, nopo niku arupi ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubunngane kaliyan akhirat.
            Semanten ugi kito sumerap bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten nggadah ilmu. Lan mugiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipun terami Allah SWT. Amiin yaa Rabbal ‘Aalamiin.
 Akhirul Kalaam. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
nah,,,, teks diatas merupakan teks pidato bahasa jawa yang aku baca ketika aku ujian praktik pidato bahasa jawa,,,, ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan

0 komentar:

Posting Komentar

 

(c)2009 My Story. Based in Wordpress by wpthemesfree Created by Templates for Blogger